அமெரிக்கா: நாசாவின் மேவன் விண்கலம் செவ்வாயைச் சேர்ந்த துணைக்கோள் ஒன்றின் மீது மோதும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மேவன் விண்கலம் துணைக் கோள் ஒன்றின் மீது மோதும் அபாயம் ஏற்பட்டதையடுத்து, விண்கலத்தின் பாதையை நாசா மாற்றி அமைத்துள்ளது. விண்கலத்தின் வேகத்தைக் கூட்டுவதற்காக அதில் உள்ள எஞ்சின் இயங்க வை‌க்கப்பட்டிருப்பதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர். செவ்வாயின் வளிமண்டலம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக மேவன் விண்கலம் நாசாவால் அனுப்பப்பட்டது. அதன் தற்போதைய சுற்றுப்பாதையில், செவ்வாயின் துணைக்கோளான ஃபோபோஸ் வருவதால், அதைத் தவிர்க்கும் நடவடிக்கைள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன‌.

Advertisements